PDM Kabupaten Kediri - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Kediri
.: Home > 'Aisyiyah

Homepage

                                                   

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Kediri Peringati Milad 'AISYIYAH ke 98 tahun 1433 Hijriyah, pada hari Ahad 12 Zulhijjah 1433 H bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2012 M, dengan mengambil lokasi di LAPANGAN Minggiran Dusun Morangan Desa Minggiran Kecamatan Papar

                                                   

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia, Rahmat dan Inayah Nya kepada kita bersama, Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita Al-Qur'an dan Hadist sebagai pegangan dan pedoman bagi kita di dunia dan akhirat.